Τετάρτη 8 Απρ 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ /
Εκτύπωση

                                                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ                                                        Αθήνα 1-4-2003
Δ/ΝΣΗ Δ15/ Γ                                                 Αρ.Πρωτ.Δ15/οικ/ 5326
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Ιπποκράτους 196-198                     ΠΡΟΣ

Ταχ. Κωδ: 11471                        1  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
                                                   2. ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
                                              (ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Web site : www.ypex-mele.gr     3.Τ.Ε.Ε ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 4 -10552- 
                                           (Με την παράκληση να δημοσιευθεί 
                                                στο ενημερωτικό δελτίο
ΘΕΜΑ: Αλλαγή των Εντύπων των μελετητικών πτυχίων (εταιρικών - ατομικών )
Με την αρ. Δ15/οικ/37467/27-12-2002 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ καθιερώνονται νέου τύπου πτυχία μελετητών , ατομικά και εταιρικά .

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπηρεσιών του Δημοσίου , που αναθέτουν μελέτες , επισυνάπτονται αντίγραφα των παραπάνω τύπων των πτυχίων.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Έντυπο πτυχίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.Γρ. Υπουργού
2.Γρ.Υφυπουργού 3.Γρ.Γεν.Γραμματέα
4.Γρ. Γεν.Δ/ντού Ποιότητας Ι. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

 

                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Δ/νση Δ15                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2.Χρονολογικό Αρχείο

                                                                 ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ