Σάββατο 7 Δεκ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ /
Εκτύπωση
ΑΠΟ 17-11-2012 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ    ΠΔ 138/09