Τετάρτη 8 Απρ 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ /
Εκτύπωση
Σε περίπτωση που η ισχύς του πτυχίου έχει λήξει ή λήγει εντός ενός μηνός, θα ζητάτε την ανανέωση αυτού μαζί με όποια άλλη ενέργεια πιθανόν επιθυμείτε.

 Στην αίτηση, παρακαλούμε, να ζητούνται όλες οι ενέργειες που επιθυμείτε.