Τετάρτη 8 Απρ 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /
Εκτύπωση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

 

3ος

210-6419846

210-6432184

 

 

FAX

210-6411904

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

 

2ος - 25

210-8832460

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

FAX

210-6434471

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ  - ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2ος - 28

210-6419833

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ           ΚΑΤ' ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ                        ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ ΓΓΔΕ

2ος 24B

210-6420647

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ   ΚΑΝΤΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2ος - 28

210-6419833

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΣΕΖΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2ος  - 24Α

 

210-6419837

ΜΑΝΤΗ ΔΑΝΑΗ   

.......................................................................................................................................................................................................................

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α-Β-Γ    ΤΑΞΕΩΝ

2ος - 29

210-6432085

210-6419872

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ  ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ

2ος – 24Β

210-6420647

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ

2ος – 24Β

210-6420647

210-6419836

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

210-6419894

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

210-6419900

Δ/ΝΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198, ΑΘΗΝΑ 11471