Τετάρτη 8 Απρ 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ /
Εκτύπωση

ΦΕΚ 230 / Α / 12-10-98

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της Σύμβασης της 18ης Ιουλίου 1992