ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι εκπρόσωποι των εταιριών , θά πρέπει νά ελέγχουν τη λήξη των ατομικών πτυχίων που απαρτίζουν το δυναμικό της εταιρίας τους και να φροντίζουν γιά την έγκαιρη ανανέωση τους (2 μήνες πρίν τη λήξη τους)
 
[Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ