ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την ενημέρωση των Γραφείων Μελετών , των Μελετητών και των Φορέων Δημοσίου που αναθέτουν μελέτες , γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η αλλαγή των Μελετητικών πτυχίων (ατομικών - εταιρικών) με τα νέου τύπου πτυχία , σύμφωνα με την εγκύκλιο 7 και την αρ. Δ15/οικ/37467/ 27-12-2002 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ , θα γίνεται μετά από κάθε αίτηση μεταβολής τους ( επανακαθορισμό , ανανέωση , προαγωγή κλπ ).

2. Τα παλαιού τύπου Μελετητικά πτυχία εξακολουθούν να ισχύουν
 
[Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ