ΑΠΟ 17-11-2012 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ    ΠΔ 138/09
 
[Κυριακή 19 Αυγούστου 2018] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ