ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ η οποία  στρέφεται κατα της σχετικής απόφασης του ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ / ΓΓΔΕ

και το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

 
[Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ