ΑΤΟΜΙΚΑ  ΠΤΥΧΙΑ

Α΄ Τα μελετητικά πτυχία αποστέλονται συστημμένα απο την υπηρεσία μας στην επαγγελματική έδρα του μελετητή.

Β΄ Γιά τήν άμεση παραλαβή  πτυχίων, αυτή γίνεται από το Γραφείο μας (11.00 - 14.00) από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση παραλαβής του πτυχίου από άλλα πρόσωπα , θα πρέπει να έχουν ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο , που θα τους δίνει το δικαίωμα για τις παραπάνω ενέργειες.


ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Α΄ Τα μελετητικά πτυχία αποστέλονται συστημμένα απο την υπηρεσία μας στην επαγγελματική έδρα της εταιρίας

Β΄ Γιά τήν άμεση παραλαβή  εταιρικών πτυχίων, αυτή γίνεται  από το Γραφείο μας (11.00 - 14.00), είτε από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, είτε από άλλο άτομο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που θα του δίνει το δικαίωμα αυτό

 
[Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ