Σε περίπτωση που η ισχύς του πτυχίου έχει λήξει ή λήγει εντός ενός μηνός, θα ζητάτε την ανανέωση αυτού μαζί με όποια άλλη ενέργεια πιθανόν επιθυμείτε.

 Στην αίτηση, παρακαλούμε, να ζητούνται όλες οι ενέργειες που επιθυμείτε.

 
[Παρασκευή 26 Απριλίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ