ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ: 11.00 ΕΩΣ: 14.00
 
[Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ