Γενική Αναζήτηση μελετητικών γραφείων

Αναζήτηση με βάση τον Α.Μ. του μελετητικού γραφείου

 
[Τετάρτη 8 Απριλίου 2020] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ